آدرس:اهواز، اتوبان آیت الله بهبهانی،اسلام آباد

تلفن:۰۶۱۳۵۵۶۷۳۰۳

تلفن خدمات پس از فروش:۰۶۱۳۵۵۶۸۳۰۲

تلفن کارشناس فنی:۰۹۱۶۳۱۳۳۴۹۲