شرایط فروش اعتباری و نقدی برلیانس کراس با مدل ۹۷ در نمایندگی موسوی اهواز جاری شد…