شرایط فروش نقدی تند ۹۰ مدل ۹۷ در نمایندگی پارس خودروی موسوی اهواز از ۱۱ بهمن جاری شد…