قیمت های به روز

 

 

 

 

عنوان

قیمت در گروه X100

قیمت در گروه X200 (تیبا و ساینا)

رینگ آلومینیومی

۵,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

موتور ارتقا یافته

۳,۵۰۰,۰۰۰

موتور جدید M13 یورو4

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

موتور جدید M15 یورو4

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

 

 

اختلاف رنگ متالیک

۲,۶۰۰,۰۰۰

۲,۶۰۰,۰۰۰

کیسه هوای سرنشین

۴,۵۰۰,۰۰۰

کیسه هوای راننده

۸,۰۰۰,۰۰۰

فرمان هیدرولیک

۴,۹۳۰,۰۰۰

ما به التفاوت مدل EX نسبت به SX

۹,۰۰۰,۰۰۰